વણકર સેવા સંઘ
 
શૈક્ષણીક

સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે સ્પર્ધાત્મક વર્ગો ચલાવીને દરેક સમાજના ઉમેદવારની સફળતા માટે જરૂરી માર્ગદર્શન આપવું.Read more

સામાજીક

વણકર સમાજના દરેક ગોળના વ્યક્તિઓ માટે એક થવાનું આ પ્લેટફોર્મ છે.Read more

આર્થીક

બેરોજગાર યુવક-યુવતીઓ માટે ભરતીમેળાનું આયોજન કરવું.Read more

 
1000આજીવન સભ્યો
53કાર્યક્રમો
70ટીમ

વણકર સેવા સંઘના ઉદ્દેશ્યો...

 
 
 

મિશન 

સમસ્ત વણકર સમાજને સંગઠીત કરવાનો

વિઝન 

વણકર સેવા સંઘએ ગોળ પરગણા થી બહાર રહીને વિવિધ પ્રવ્રુતિઓ દ્વારા સમસ્ત વણકર સમાજને સંગઠીત કરીને શિક્ષણ ક્ષેત્રે તેમજ આર્થિક તેમજ સામજીક ક્ષેત્રે સમાજના સર્વાંગી વિકાસનો હેતુ છે.

3633

વણકર સેવા સંઘ

 

વણકર સેવા સંઘ

 
 
 
પ્રવૃત્તિઓ98
ટીમવર્ક 96
ક્રિએટિવિટી 95
સહકાર 98
લોકપ્રિયતા 99

શુભેચ્છા સંદેશ

 
2848
 

Shree Ramanlal Vora

Shree Manibhai Vaghela

Shree Dr. M M Prabhakar

Shri P K Parmar

Shri C R Parmar

Shri K D Kapadiya